Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet

-Vårt forebyggende vedlikehold av maskinparken har fått et betydelig løft som følge av flyttingen. Alle maskinene er grundig rengjort og som en del av prosessen med å gjøre maskinene klare, har serviceteknikere utført vedlikehold, utbedringer og nødvendige bytter av deler fortløpende. Vi har som mål her i våre nye lokaler i Osterøy Industripark på Hauge, at vi skal bli enda flinkere til å ta vare på maskinene...

Publisert 29.11.2013 kl. 16:05 av Oddvar Almelid

Høyt under taket

 

Bedre forebyggende vedlikehold og bedre inneklima har vært to fokusområder ved flytting av virksomheten til Jakta Metall.

-Vårt forebyggende vedlikehold av maskinparken har fått et betydelig løft som følge av flyttingen. Alle maskinene er grundig rengjort og som en del av prosessen med å gjøre maskinene klare, har serviceteknikere utført vedlikehold, utbedringer og nødvendige bytter av deler fortløpende. Vi har som mål her i våre nye lokaler i Osterøy Industripark på Hauge, at vi skal bli enda flinkere til å ta vare på maskinene, forteller KS-leder Oddvar Almelid.

Bedre forebyggende vedlikehold vil gi lavere kostander for vedlikehold og reparasjoner og dermed gjøre bedriften mer konkurransedyktig. Maskinene er nå satt opp slik at det blir lettere for operatørene å betjene flere maskiner. Dette vil også bidra til økt konkurransekraft og gjør Jakta i stand til å yte mer og bedre for kjente og nye kunder.

Redusert energiforbruk og bedre luft
Et område som det ble jobbet mye med i de gamle lokalene var inneklima. I Jaktas nye lokaler, har huseier sørget for god kapasitet på lufteanlegget. Dette har mange medarbeidere bemerket positivt. I tillegg er det valgt en helt ny løsning for avsug fra cnc-maskinene. Tidligere var det sentralt avsug, hvor mye energi også ble dratt ut av huset fra produksjonen. I nytt lokale er det valgt å satse på italienske avsugsvifter for hver enkelt maskin. Disse maskinene har filtrering av avsuget med hepa-filter som gjør at luften som slippes ut faktisk er renere enn luften i lokalet. I tillegg bruker viftene fra Miconfilter lite  strøm. Totalt gir dette uttelling både energimessig og i forhold til ta vare på medarbeiderne.

-Vi har lenge hatt fokus på HMS og hatt mål om å være flinkest i klassen. Nå har vi muligheter for å bli enda bedre. I nytt lokale satser vi på at det fysiske arbeidsmiljøet skal være optimalt og legger opp til en så sikker produksjonsflyt som mulig. Og med samarbeid og godt humør som før, vil vi fortsatt ha et godt og trivelig arbeidsmiljø, legger Verneombud Bjarte Revheim til.

Tilbake

Nyheter

Lengre, større og raskere maskiner

26.09.2014 kl. 09:06 av Oddvar Almelid
Jakta Metall AS satser proaktivt på maskiner [...] Les mer »
Publisert 26.09.2014 kl. 09:06 av Oddvar Almelid

Nytt lokale, nye muligheter, nye kunder

29.11.2013 kl. 16:17 av Oddvar Almelid
-Innflytting og tilvenning i nye lokaler har [...] Les mer »
Publisert 29.11.2013 kl. 16:17 av Oddvar Almelid

Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet

29.11.2013 kl. 16:05 av Oddvar Almelid
-Vårt forebyggende vedlikehold av maskinpark [...] Les mer »
Publisert 29.11.2013 kl. 16:05 av Oddvar Almelid

Jakta Metall på flyttefot

08.11.2013 kl. 15:28 av Administrator
I løpet av oktober og november 2013 flytter [...] Les mer »
Publisert 08.11.2013 kl. 15:28 av Administrator