Fra produksjon i kjeller til moderne industribedrift

Jakta Metall AS er en fleksibel og jordnær bedrift. Vi har lang erfaring og høg kompetanse på å bearbeide og produsere kvalitetsprodukter av mange ulike typer metall.
Største del av det vi produserer er av syrefast og rustfritt stål. I tillegg går det mye i aluminium og en del i legeringer, plast og kompositter.

Fordi vi har dyktige medarbeidere, flere med lang erfaring med å løse utfordringer, tar vi gjerne på oss kompliserte og sammensatte produkt. Ved flere tilfeller har vi for kunder løst oppdrag som andre leverandører i vår bransje har begynt på, men ikke fått til. Det gjør oss både stolt og glad når våre oppdragsgivere får løst en floke gjennom jobben vi gjør.

Utvikling: Jakta Metall AS ble stiftet på Lone på Osterøy i 1957 av Aksel Solberg. Den gangen het bedriften Aksel Solberg Metallindustri AS. Oppstarten var i stor grad basert på produksjon av syrefaste strekkfisk i forskjellige varianter.

Bedriften er utviklet fra en liten kjellerbedrift til i dag å være en moderne leverandør til store og små aktører i norsk industri. Kjennetegnene har vært - og er - høg kvalitet, god leveringspresisjon og at vi tar kundeservice på alvor. Gjennom dette har bedriften gode relasjoner i markedet og hatt en stabil og jevn utvikling helt siden starten. Jakta Metall AS har i dag 25 ansatte og omsetter for mellom 25-30 millioner kroner årlig.

Endring
: Høsten 2013 markerer en stor forandring for bedriften. Da blir hele virksomheten flyttet til nye, moderne lokaler. Jakta var vokst ut av lokalene på Lone og valgte å leie lokaler i Osterøy Næringspark på Hauge framfor å gå veien om utbygging der vi har vært lokalisert i 56 år. Den viktigste gevinsten er å få samlet hele virksomheten under samme tak. Dette gir effektivisering som vil gjøre det mulig for oss å yte mer for våre kunder. Ved å flytte produksjonen, legger vi forholdene bedre til rette for å utvikle bedriften og øke omsetningen.
Nøyaktighet og presisjon er viktigere enn noen gang
Nøyaktighet og presisjon er viktigere enn noen gang

Sagt om Jakta Metall

«Gode på tekniske løsninger!»

Kunde i over 7 år

Kort om tjenster Jakta Metall yter

Vi produserer og leverer hovedsakelig til norsk industri og tar på oss mange ulike oppdrag. Våre produksjon er basert på kundenes produktkrav. Vi er gode på syrefaste presisjonsdeler og har også mye kompetanse innen sammensveising av rør og flenser hvor kravene til presisjon er meget høge.
Ta kontakt for konkurransedyktig tilbud!

Presisjonsdeler
Dreide presisjonsdeler i rustfri og syrefast utførelse er ett av våre fortrinn. Vi produserer selvfølgelig i de fleste legeringer som brukes i industrien. Vi tilvirker en mengde forskjellige varianter.

Sammensatte deler
Vi har god kompetanse på å sette sammen flenser og rør. Vi produserer mange slike produkter med høge og avanserte kravsesifikasjoner. Blant annet produserer vi utstyr og deler til bruk i EX-miljø.

Krav til utseende
Noen av kundene våre har høge forventninger til utseende på produktene vi tilvirker. Derfor har vi vår eget anlegg for el-polering. Dette har ført til at Jakta Metall er blant de beste i landet når det gjelder å oppfylle høge krav til utseende, overflate finish og kvalitet.

Sveis i skjøter
Å oppfylle kvalitetskravene som kundene stiller, har lært oss å lage førsteklasses sveiseskjøter på produkt med fin toleranse. Sveiseavdelingen vår er sertifisert. Og hele virksomheten er ISO-sertifisert og basert på null-utslipp-prinsippet.