Presse og media

Jakta Metall har ved flere anledninger fått omtale i fagblader, aviser og i elektroniske medier. For medarbeiderne i bedriften er dette en bekreftelse på at det vi gjør og det vi produserer er av høg kvalitet. Blant annet har det kommet på trykk artikler om at Jakta Metall AS er leverandør til CERN European Oranization for Nuclear Research, i Sveits.

Nedenfor kan du klikke på linkene og laste ned artikler om Jakta Metall som har stått på trykk i ulike medier.