KHMS
KHMS Kvalitetssikring, Helse, miljø og sikkerhet

ISO 9001 sertifisert og Achilles-godkjent leverandør

• ISO-9001: Jakta Metall AS har vært ISO-sertifisert iht. 9001:2008-standarden siden 2009. I 2015 ble vi re-sertifiseres for andre gang. Målet for arbeidet med kvalitetssikring (KS) og forbedring er å være klar for oppdateringen av kvalitetsstandarden som kommer, ISO 9001:2015. Dette innebærer større fokus på prosesser og prosesstyring. I 2010 ble vi også godkjent av Achilles som leverandør til olje- og gassindustrien.

• Dokumentasjon: Et av områdene som Jakta Metall har satset mye på, går på sporbarhet og dokumentasjon. Målet vårt er at vi skal ha full sporbarhet på materialer og produkt fra innkjøp til ferdig levert produkt. Vi jobber kontinuerlig for å for å effektiv og presis dokumenthåndtering. Spørsmål om materialkvalitet og chargenr. vil vi kunne svare på umiddelbart. Og vi benytter i økende grad elektronisk dokumentstyring. Dette sikrer sporbarhet, sparer miljøet og bidrar positivt til å yte god service overfor kundene våre.

• HMS: Her ved Jakta Metall er vi også opptatt av stadig å bli bedre på helse, miljø og sikkerhet. To av våre viktigste mål er å unngå personskader og forurensing av vårt ytre miljø. Vi har en stab som er bevisst på viktigheten av å bruke verneutstyr og vi jobber for å være en null-utslipps-bedrift. Vårt fokus på disse områdene er begrunnet både i at det er riktig, men også at det lønner seg i det lange løp.

• IA-bedrift: I 2013 ble Jakta Metall AS valgt ut som en referansebedrift innen inkluderende arbeidsliv (IA). To bedrifter i Hordaland, Aker Solutions og Jakta Metall fikk møte lederer fra Arbeidsdirektoratet, NAV og IA-ledelsen for å gi innspill om hvordan system, struktur og oppfølging innenfor IA-systemet kan bli bedre. Vi tar IA på alvor.

• Kvalitetssikring: Siden vi etablerte vår første Kvalitetshåndbok og frem til i dag har det vært en stor utvikling på hva slags kvalitetskrav fra kunder vi er i stand til å oppfylle. Kontinuerlig forbedring er en del av arbeidskulturen og et must for å kunne produsere mer og mer effektivt. Vi akter å konkurrere med aktører både i Norge og i våre naboland. Vi vil bli bedre og vokse som bedrift og leverandør. Vi jobber for at kvalitetstrygghet skal være et varemerke som kundene til Jakta Metal AS tror på.

ISO 9001:2008 sertifikat.
ISO 9001:2008 sertifikat. ISO-sertifisert av Teknologisk Institutt
Achilles JQS Sertifikat  ID:28205.
Achilles JQS Sertifikat ID:28205. Prekvalifisert leverandør for olje, offshore, subsea.