Jakta Metall har lang erfaring i å oppfylle høge kravspesifikasjoner
Jakta Metall har lang erfaring i å oppfylle høge kravspesifikasjoner

Variert og fleksibel produksjon

Med en kompetent stab på 25 medarbeidere og en moderne maskinpark er Jakta Metall AS en allsidig, fleksibel, pålitelig og solid leverandør. Vi har som mål å være den beste bedriften i vår brasje på opplæring og kompetanseutvikling. Som et ledd i vår plan for kompetaneheving, har to medarbeidere tatt fagbrev denne høsten. Jakta Metall jobber målrettet med å gi god oppfølging til lærlinger og nye medarbeidere.

Produksjonen til Jakta Metall er styrt av prosedyrer utviklet etter kvalitetsstandarden ISO 9001:2008. Vi benytter Teknologisk Institutt Sertifisering AS som ekstern pådriver i arbeidet for å bli bedre og produsere enda mer effektivt. Et prioritert område i vår utvikling er å bli enda flinkere til å utnytte maskinene optimalt til produksjon av deler for våre kunder. Dette er viktig fordi riktig maskinering gir bedre produkter for kundene og et viktig konkurransefortrinn for oss som leverandør.

I tillegg til fokus på subsea-bansjen og på produkt som oppfyller de høye sikkerhetskravene for EX-omårder, satser vi på kombinerte produkt og CNC-maskinering av deler som krever stor nøyaktighet. I tilegg har vi eget el-polerigsanlegg og benytter laser til merking av deler. Begge deler gir svært godt sluttresultat for kundene våre.

• Subsea: Jakta Metall har et system for dokumentasjon og sporbarhet som tilfredsstiller de strengeste leverandørkrav som krever Q1-testing av tredjeparts enhet. Vi sporer produksjonen fra bestillig av råmateriale til levering av ferdig produserte deler. Dette skjer både gjennom grundig kontroll av materialer og materialsertifikat og ved hjelp av innebygde elektroniske sikkerhetsrutiner. Et av våre HMS-mål er å benytte mindre papir, derfor rapporterer vi normalt kun elektronisk ved sending av dokumasjon til våre kunder.

• EX-miljø: En stor del av varene Jakta Metall produserer er for kunder som leverer produkt som oppfyller kravene til EX-miljø. Det innebærer at produktene er så tette og sikre at om det oppstår en feil, så skal den ikke påvrike miljøet utenfor produktet. For eksempel leverer vi kamerahus som benyttes til monitoring i områder med gass. Dersom det skulle oppstå en kortslutnig, skal kamerahuset være så tett at gassen utenfor ikke antennes, da det vil være forbundet med svært stor risiko.

Fakta om Jakta

Vi har aldri hatt en høgare samla kompetanse, enn det vi har no. Og endå betre skal vi verta.

Ivar Solberg,
Produksjonssjef

Polering
Polering

Godt sagt og passer på Jakta Metall

Den perfekte maskin

William Strunk, Jr.

En setning skulle ikke inneholde noen unødvendige ord, et avsnitt skulle ikke inneholde noen unødvendige setnginger, av samme grunn som en tegning ikke skulle ha noen unødvendige streker og en maskin ingen unødvendige deler.