Fakta om el-polering-tjenesten som Jakta Metall tilbyr

Elektrolytisk polering, populært kalt el-polering, innebærer å fjerne overflatebelegg fra rustfritt materiale. Dette kan skje på flere ulike måter. Jakta Metall AS tilbyr nå el-polering som en tilleggstjeneste for våre kunder eller som en spesialtjeneste for andre deleprodusenter som trenger rensing og polering av micro-overflaten.

Gjennom å el-polere vil du som vår kunde oppnå flere ting:

• Metalldelen får en glansfull, skinnende overlate
• Kanter avgrades
• Metallets mikroytre blir glattet
• Metallisk ren overflate

Hva er el-polering?

El-polering er en høyteknoligisk metode der du får en blank og renset overflate på metallet gjennom å behandle delene elektrolytisk. Felling er sterkest på toppene slik at overflaten glattes. Materialets krystallstruktur fremstår i sin reneste form. Dette gjør at produktet får en finish som både er tiltalende og mer motstandsdyktig mot korrosjon og belegg fra vær og vind.

Dette er noen fordeler du som kunde av Jakta Metall AS kan oppnå med vår tjeneste for el-polering, kombinert med maskinering og eventuelt sveising:

• mindre friksjon
• økt bestandighet mot korrosjon
• glattere mikrooverflate
• skinnende blanke deler
• metallurgisk rene produkt
• bedre avgrading
• redusert fare for vedheft
• enklere rengjøring
• mer tilfredse kunder

El-polering gir et resultat som er tiltalende og øker verdien på delene.

El-polering er det motsatte av forkromming. Eventuelle feil på overflaten for elpolering, som for eksempel riper, inntrykksmerke og andre skader blir ikke fjernet ved elpolering. Det er snarere slik at man lettere ser feil og slik kan luke ut deler som ikke holder høy nok overflatekvalitet.

El-polering og Ra-verdier

Ofte settes en lav Ra-verdi når det er fare for belegg. En stor fordel med el-polering er at grunnmaterielet får en blankpolert overflate. Dette er viktigere enn Ra-verdien. For eksempel vil deler som er el-polert lettere unngå forurensning og bakterier på overflaten. Det er fordi det både er lettere å holde rent og at det er mindre microfeste i overflaten på metallet.

Med økt overflatekvalitet, som både er synlig og usynlig, gir det en økonomisk og rasjonell gevinst å el-polere. Når kravene til overflatefinish er svært høye, bør man benytte mekanisk sliping og polering kombinert med elektrolytisk rensing. Staben her ved Jakta Metall har høg kompetanse på dette området og gir gir gjerne råd om hva vi mener gir optimalt resultat og gevinst. 

Sveising og el-polering

El-polering av sveiste deler gir også et godt resultat. Hvis tilsatsmaterialer brukes, bør det være nøyaktig samme kvalitet som grunnmaterialet. Ellers risikerer man nyanseavvik i overflateglansen på den ferdige delen.

Et annet fenomen som kan oppstå på sveiset gods er intergranular korrosjon i den varmeberørte sveisesonen. Dette er synlig som en hvit etsliknende stripe nær sveisen. Den grunnleggende årsaken til det er at kromrike karbider ved visse temperaturer kan skilles ut i korngrensene, og at en smal sone i nærheten utarmes for krom. Dette området er spesielt utsatt for forurensing, men kan renses helt ved ekstra sterk el-polering.

Sertifiserte sveisere med bred erfaring gir godt resultat for kundene
Sertifiserte sveisere med bred erfaring gir godt resultat for kundene